Balanceren tussen online en fysiek samenkomen

In 2021 heeft VIJFadvies weer een reeks mooie projecten mogen starten, continueren en afronden. Ook zijn wij blij dat ons team is uitgebreid met Annelou Hessels én jong talent Linde Leemhuis. We blikken terug op een mooi jaar, waarin we eind 2020 niet dachten eind 2021 nog steeds in deze situatie te zitten …

VIJFadvies heeft een goede balans gevonden in wat online kan én wanneer fysieke ontmoeting nodig is. Het online werken biedt ons geweldige mogelijkheden om efficiënter te werken. Videovergaderingen lenen zich uitstekend voor het delen van informatie, bespreken van de voortgang en om besluiten te nemen. Maar als het gaat om nieuwe onderwerpen waar inspiratie en verbinding voor nodig zijn, is het wat ons betreft beter om elkaar echt te ontmoeten.

Ontmoeting en verbinding is namelijk cruciaal voor onze collectieve en individuele ontwikkeling. Fysieke interactie is noodzakelijk voor ons welbevinden, ons mens-zijn. Dat we echte mensen zijn, niet louter representaties op het scherm, geen schaduwen in een grot. Laten we ook in het nieuwe jaar met elkaar online samenwerken als dit kan én fysiek samenkomen als dit nodig is.

Overheid & non-profit

 • Raadsadviseur, Gemeente Almere
 • Onderzoek kwaliteit van jeugdhulp, Rekenkamer Almere
 • Advies herinrichting verschillende GR’s in het sociaal domein
 • Ontwikkeltraject waarderend werkklimaat, RIVM Driebergen
 • Begeleiding MT, Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Begeleiding DT, doorontwikkeling Governance, Samenwerkingsverband Gemeenten
 • Begeleiding presidium, Gemeenten Enschede en Almere
 • Teamontwikkeling, Raadsgriffies Utrecht en Nieuwegein
 • Individuele reflectiegesprekken, Provincie Zuid-Holland
 • Traineeprogramma, Gemeente Rhenen
 • Organisatieadvies en teamontwikkeling schoolleiding middelbare scholen
 • Begeleiding eerstejaars bachelor cursusleiders, Faculteit Diergeneeskunde
 • Strategiedagen, Woningbouwvereniging Reggewoon
 • Begeleiding MT, Beter Wonen

Zorg

 • Directieadviseur forensische instelling, Inforsa
 • Secretaris Raad van Bestuur, Trajectum
 • Projectleider nieuwe afdeling 24-uurszorg, Trajectum
 • Beleidsadviseur cluster intensieve zorg, Philadelphia
 • Beleidsadviseur forensische instelling, Inforsa
 • Onderzoek werkklimaat n.a.v. incidenten zorginstelling LVB
 • Strategisch advies doorontwikkeling KIB-GGZ-instelling
 • Integratie medische vakgroepen na fusie, diverse STZ- en Academische ziekenhuizen
 • Begeleiding diverse fusietrajecten, Amsterdam UMC
 • Begeleiding vakgroepontwikkeling, Gelre Ziekenhuizen
 • Begeleiding vakgroepontwikkeling, Dijklander Ziekenhuis
 • Begeleiding vakgroepontwikkeling, Isala Ziekenhuis
 • Begeleiding samenwerkingsvraagstukken, Leiden UMC
 • Begeleiding Samenwerking Integrale Geboortezorg, Elkerliek Ziekenhuis Helmond
 • Teamontwikkeling vakgroep medisch specialisten, UMC Utrecht
 • Teamontwikkeling verpleegkundig afdelingshoofden, OLVG Amsterdam
 • Individuele reflectiegesprekken

Bedrijfsleven

 • Teamontwikkeling en Agile coaching, Energy Transition Campus Amsterdam
 • Projectmedewerker, Shell
 • Organisatieadvies, diverse architectenbureaus
 • Ontwikkelassessment, (aanstaande) partners bij maatschappen
 • Workshops Systeemdenken bij samenwerken