Future search draagt bij aan constructieve sfeer

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Een middelbare school oriënteert zich op de eigen toekomst. Het managementteam wil de komende maanden werk maken van een breed gedragen strategisch plan.

Ter voorbereiding hierop heeft de nieuw aangetreden algemeen directeur behoefte aan reflectie binnen het managementteam. VIJFadvies is gevraagd een voorstel te doen voor het ontwerpen en begeleiden van een tweedaagse werkconferentie voor het managementteam.

Hoe liep het af?
VIJFadvies organiseerde een ‘Future Search’ werksessie met alle vertegenwoordigers uit het ‘systeem’. Een dergelijke werksessie genereert creatieve en haalbare uitkomsten met draagvlak in een constructieve sfeer. Dit effect is het gevolg van de ongebruikelijke samenstelling van de groep die vanuit alle relevante perspectieven samen nieuwe antwoorden genereert. Hiervoor hebben wij de volgende stappen gezet:

 1. Instellen Ontwerpgroep
  Deze groep is een afspiegeling van alle stakeholders en is nodig om de werksessie tot een succes te maken. In totaal bestond deze groep uit 10 personen. Op basis van hun input hebben wij de inhoud van de werksessie vormgegeven.
 2. Organiseren ‘Future Search’ werksessie
  De ‘Future Search’ werksessie had een hoge mate van activiteit en interactie door de deelnemers. Er is gezocht naar wat verbindt én niet naar wat scheidt, zodat een goed beeld ontstond van draagvlak voor vervolgstappen.
 3. Uitwerking in deelgroepen
  Op basis van de uitkomsten van de ‘Future Search’ zijn concrete HR-thema’s vastgesteld die zijn uitgewerkt met de deelnemers uit de werksessie.
 4. Organiseren afsluitende werksessie
  In een afsluitende werksessie met de vertegenwoordigers uit het hele ‘systeem’ zijn de plannen van de deelgroepen gepresenteerd. Op basis daarvan is bepaald wat de school op HR-gebied te doen staat.

Achtergrond
Medezeggenschap binnen het onderwijs wordt op verschillende manieren vormgegeven. Formeel gaat dit in overleg met de medezeggenschapsraad en door afspraken vast te leggen in een statuut, zodat leraren meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun werk. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het functioneren van de school en het HR-beleid.

Onze opvatting is dat HR-beleid van toegevoegde waarde is, als medewerkers zich hierdoor gestimuleerd voelen. Daarom kozen wij voor een participatieve aanpak, waarbij medewerkers actief betrokken werden bij het evalueren en door ontwikkelen van het HR-beleid. Reflectie, ruimte voor beïnvloeding en eigenaarschap kregen hierdoor een plek.

Eerdere casussen