Sturingsfilosofie roept vragen op

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Een Hogeschool heeft een 3-ledige vraag:
•  Ontwikkel met ons een sturingsfilosofie
•  Geef praktische ondersteuning aan onze teamleiders (en docenten)
•  Adviseer hoe wij eenheid in de aansturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau bereiken

Hoe liep het af?
Alleen de vraag naar een sturingsfilosofie roept al veel vragen op. Daarom vonden we het belangrijk eerst samen met de opdrachtgever de vraag achter de vraag te verhelderen. Daaruit bleek dat er vooral behoefte was aan een gemeenschappelijk kader.

Om het gemeenschappelijk kader en de filosofie te laten werken, is het belangrijk dat niet alleen de topleiding, maar ook het middenkader zich hier voldoende in herkent. Dit vraagt om betrokkenheid bij de totstandkoming, zodat er een gezamenlijk beeld ontstaat hoe de filosofie en het kader uitwerkt in de dagelijks praktijk van leiding en sturing geven.

Op grond hiervan hebben we gekozen voor de volgende aanpak:

  • Stap 1: Compacte werksessie om de opdrachtformulering met het MT scherp te stellen
  • Stap 2: ‘Whole Scale Change’ werksessie met alle vertegenwoordigers uit het hele ‘systeem’ om de pijlers van een sturingsfilosofie te formuleren
  • Stap 3: Begeleiding van alle teams in de vorm van een zelfdiagnose over de eigen ontwikkelopgave

Het resultaat was dat er in korte tijd een herkenbaar, praktisch document met de formulering van de sturingsfilosofie is opgesteld, dat vele “auteurs” herkende. In de werksessies kregen mensen er energie van, doordat er gezamenlijk beweging ontstond, waar de leidinggevenden op een natuurlijke wijze richting aan konden geven.

Eerdere casussen