Belemmerende interactiepatronen

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Het MT van een middelbare school zoekt begeleiding bij een werksessie met het team schoolleiders. Het team wil elkaar enerzijds beter leren kennen en anderzijds de verwachtingen over hun samenwerking verhelderen en afstemmen.

Hoe liep het af?
VIJFadvies organiseerde een werksessie van een dag met twee hoofdonderwerpen:

  1. Wat is de essentie van het nieuwe, organisatiebrede besturingsmodel ‘Gespreid Leiderschap’?
  2. Gezamenlijke reflectie op lastige actuele sturingsvragen met behulp van Intervisie.

Door zowel de visie als de toepassing hiervan in de praktijk met elkaar te bespreken, ontstond er beter zicht op de belemmerende interactiepatronen, maar ook op alle aanwezige talenten in het team.

Eerdere casussen