Participatieve aanpak levert helder beeld op

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Een gemeente wil antwoord op de vraag wat men als organisatie kan doen om meer toekomstbestendig te zijn en adequaat te reageren op interne en externe ontwikkelingen.

Hoe liep het af?
Na een verdiepend intakegesprek heeft VIJFadvies voorgesteld om met in- en externe stakeholders de bedoelde ontwikkelingen in beeld te brengen, die gezamenlijk om te zetten in scenario’s en die te voorzien van te zetten stappen.

We hebben een ontwerpgroep gevormd met daarin enkele van die in- en externe stakeholders (wethouder, manager, vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging, buurtvereniging en een communicatiemedewerker). Samen met die ontwerpgroep hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij we grote-groepsinterventies zoals het wereldcafé hebben ingezet. De bijeenkomsten hebben een helder beeld van de scenario’s opgeleverd en een toekomstvisie voor de gemeente.

Na deze participatieve aanpak is de visie het bestuurlijke traject ingegaan en uiteindelijk vrijwel ongewijzigd door de gemeenteraad aangenomen. Bij alle betrokkenen overheerste achteraf tevredenheid over het resultaat én het proces.

 

Eerdere casussen