Team- en individuele kwaliteiten uitlichten

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus:
Een griffie wil begeleiding om als team betekenis te geven aan de ontwikkelingen van het werk én aan hoe ieders kwaliteiten daarin het beste benut worden. Men heeft behoefte aan extra aandacht voor het geven van feedback, ook als het spannend is.

Hoe liep het af?
VIJFadvies heeft met een ‘ontwerpgroep’ twee teambijeenkomsten georganiseerd. In de eerste bijeenkomst zijn de individuele kwaliteiten van de teamleden uitgelicht. Daaropvolgend is in kaart gebracht wat de wensen en behoeften van het team zijn. Met als resultaat een gedeeld beeld waar het team staat, naar toewerkt en wat dit concreet betekent voor ieders werk, functie en verantwoordelijkheden.

In de tweede bijeenkomst is het relatienetwerk (speelveld) in kaart gebracht. Zodat patronen zichtbaar en bespreekbaar worden. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden is getraind met het voeren van moeilijke gesprekken. Tot slot presenteerde iedere collega wat hij/zij bijdraagt aan het team en waarbij hij/zij graag hulp wenst van collega’s.

Eerdere casussen