Het belang van een heldere inventarisatie

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Het Shared Service Centre van een gemeente heeft behoefte aan een helder projectplan. Dit plan geeft inzicht in het proces, de verschillende deelprojecten, doorlooptijden, benodigde capaciteit en de kosten die met de overgang gepaard gaan. Medewerkers zijn namelijk moe van alle ontwikkelingen de afgelopen jaren en hebben behoefte aan duidelijkheid, een stip op de horizon en een overzicht van de stappen die gezet moeten worden.

Hoe liep het af?
Tijdens de inventarisatie bleek dat het gevraagde projectplan eigenlijk was bedoeld ter ondersteuning van de besluitvorming omtrent de deelname zelf. Met andere woorden: de opdrachtgever wilde inzicht in alle haken en ogen om te bezien of de deelname van de nieuwe gemeente een haalbare kaart was.

Na gesprekken met sleutelmedewerkers hebben we inzicht gekregen in de complexiteit en omvang van de mogelijke integratie. Op basis van deze informatie is besloten een andere weg in te slaan. Dit was teleurstellend voor de gemeente die zich wilde aansluiten, maar bracht wel duidelijkheid.

Eerdere casussen