Bedrijfsstrategie stroomlijnen

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Een Architectenbureau zoekt advies bij de ontwikkeling van de organisatie. Bij die ontwikkeling doen zich verschillende vragen voor:

  • Strategie: hoe zien we de toekomstige ontwikkeling?
  • Bedrijfsvoering: hoe zorgen we ervoor dat verdere groei mogelijk is door een efficiënte en goed georganiseerde bedrijfsvoering?
  • Cultuur: hoe willen we samenwerken aan de ontwikkeling van het bureau?

Hoe liep het af?
De adviseur van VIJFadvies heeft eerst individuele gesprekken met de partners van het bureau gevoerd om zicht te krijgen op hun individuele beeld van de huidige situatie, de wenselijke ontwikkeling en de “hobbels” die te nemen zijn. Daarna is het beeld compleet gemaakt met enkele ‘sleutelmedewerkers’.

Dit leverde een beknopte analyse van de bedrijfsvoering op met concrete verbeterpunten die betrekkelijk gemakkelijk te implementeren waren. Om de bedrijfsstrategie meer te stroomlijnen, wat noodzakelijk was voor de ontwikkeling van het bureau hebben wij een concept ‘doelboom’ geïntroduceerd. Aan de hand van dit model hebben de partners en officemanager onder begeleiding van VIJFadvies een heldere, concrete strategie, met duidelijke korte –  en middellange termijndoelen opgesteld.

De gekozen doelen zijn vertaald in werkafspraken. Dit heeft, zeker ook in de ogen van de opdrachtgever, een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het bureau in de daaropvolgende jaren.

Eerdere casussen