Eerst vertragen om te kunnen versnellen

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Een gemeentelijk managementteam (MT) wil een ochtend met elkaar werken aan het versterken van het team. De ochtend moet een impuls geven aan de inhoudelijke effectiviteit en aan de sfeer in de groep. Het MT vraagt VIJFadvies om deze ochtend te begeleiden en de opbrengsten te evalueren.

Hoe liep het af?
Dit klinkt als een bijna kinderlijk eenvoudige vraag. Eerst stelde wij onszelf de vraag: kan je als extern adviseur zonder uitgebreide voorbereiding in een heel kort tijdsbestek werkelijk iets toevoegen? 

In zo’n type situatie is belangrijk om van ‘de nood een deugd te maken’. Hiermee bedoelen we ‘werken met wat voorhanden is’. We begonnen de ochtend met een concentratieoefening. Dit hielp het team om even los te komen van de dagelijkse hectiek. Daarna volgde een ‘check-in’ waar ieder teamlid antwoord gaf op de vraag: ‘Wat houdt jou de afgelopen weken het meeste bezig in je rol van leider in deze organisatie en hoe ervaar je het samenwerken met de andere MT-leden?’.

Met elkaar stelde we vast dat er veel gelijkluidende thema’s speelden. Bijvoorbeeld het hanteren van stress bij oplopende personeelstekorten. De resterende tijd werd gebruikt om uit te wisselen hoe teamleden elkaars kennis en ervaring beter kunnen benutten om beter om te gaan met de problematiek die speelde. Dit resulteerde in nieuwe energie en inspiratie in het team, wat cruciaal is voor leidinggevende in organisaties die onder druk staan.  

Het antwoord is dus ‘ja’. Als extern begeleider kan je het team helpen te vertragen, waardoor zij daarna zelf kunnen versnellen.

Eerdere casussen