Programma op maat, pakt anders uit

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Een grote productieorganisatie staat de komende jaren voor een grote uitdaging. In een markt waar de prijzen door overcapaciteit onder druk staan en de grondstof- en productieprijzen stijgen, moet de onderneming een strategie kiezen.

Als marktleider kan de organisatie – door operational excellence (OE) grondig door te voeren in de productiefaciliteiten – duurzaam een EBITDA van 15% halen. Daarvoor is een aanzienlijke inspanning nodig van het management. De directie wil een burning platform voor verandering creëren en rond de jaarwisseling in een tweetal korte heisessies de consequenties van het OE bespreken en concretiseren.

Hoe liep het af?
In samenspraak met de algemeen directeur hebben we in plaats van twee korte sessies, één “heidag” met de directie georganiseerd. Ondanks dat het programma op maat was, liep de dag heel anders dan gepland. In de loop van de ochtend bleek dat er niet zozeer een informatiebehoefte was over hoe dit aan te pakken bij de verschillende directieleden, maar dat er behoorlijk onderling wantrouwen heerste.

We hebben vervolgens het programma omgegooid, om te werken aan een minimale basis van vertrouwen. Dit leek te lukken en op basis daarvan zijn er afspraken gemaakt over de inhoudelijke vervolgstappen. Uiteindelijk heeft een van de directeuren na enkele weken te kennen gegeven de organisatie te willen verlaten. Voor de uitvoering van het stappenplan had dat verder geen gevolgen.

Eerdere casussen