Van pionieren naar structuur en teamwork

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
De coördinatoren van twee gefuseerde afdelingen (ziekenhuis) hebben behoefte aan externe begeleiding om de samenwerking tussen de collega’s met een specifieke signatuur weer vlot te trekken. Met name rond de afspraken over het verdelen van de 24uurs-diensten.

De externe ondersteuning moet erop gericht zijn de verhoudingen tussen betrokkenen weer in waarderend vaarwater te brengen, zodat allen volwaardig kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van het hele team.

Hoe liep het af?
We startten met een interviewronde onder alle teamleden. Daaruit werd duidelijk dat de fusie wel de schaalvergroting in de structuur had gebracht, maar er nog geen groep was ontstaan. Het onderlinge vertrouwen en de werkrelaties waren onder druk komen te staan.

De coördinatoren waren nog zoekende naar hun rol. Daarnaast bleken alle teamleden naast hun functie in het ziekenhuis, nevenfuncties te vervullen. Allen waren sterk betrokken en idealistisch gedreven. Maar ervoeren ook dat het functioneren in een grotere organisatie specifieke eisen stelt.

Met behulp van het ‘Waardenmodel van Graves’ (Management Drives) hebben we gekeken naar de ontwikkelingsfase van deze groep:
0  informele groep die verbonden is door afkomst of visie (paars)
1  startende onderneming met pionier aan het hoofd (rood)
2  groei maakt structuur en ordening noodzakelijk (blauw)
3  concurrentie maakt resultaatgerichtheid noodzakelijk (oranje)
4  complexiteit maakt teamplay noodzakelijk (groen)
5  veranderende wereld maakt innovatie noodzakelijk (geel)

Deze groep bevond zich in de ontwikkeling van fase 1 naar fase 2; van een club die goed was in pionieren naar een groep waarin structuur & teamwork nodig was. met deze analyse kregen de coördinatoren een heldere eigen ‘agenda’ met concrete aangrijpingspunten voor ontwikkeling. Daarmee was onze opdracht afgesloten.

Inzicht is noodzakelijk, maar niet voldoende om de verandering in gang te zetten. Uit later contact bleek dat de coördinatoren nog niet echt in positie waren gekomen en de groep nog regelmatig met instabiliteit worstelde.

Eerdere casussen