Casussen

Casus

Casus 30 januari: bedrijfsstrategie stroomlijnen

Casus: Een Architectenbureau zoekt advies bij de ontwikkeling van de organisatie. Bij die ontwikkeling doen zich verschillende vragen voor: Strategie: hoe zien we de toekomstige ontwikkeling? Bedrijfsvoering: hoe zorgen we ervoor dat verdere groei mogelijk is door een efficiënte en goed georganiseerde bedrijfsvoering? Cultuur: hoe willen we samenwerken aan de…
Casus

Casus 23 januari: team- en individuele kwaliteiten uitlichten

Casus: Een griffie wil begeleiding om als team betekenis te geven aan de ontwikkelingen van het werk én aan hoe ieders kwaliteiten daarin het beste benut worden. Men heeft behoefte aan extra aandacht voor het geven van feedback, ook als het spannend is. Hoe liep het af? VIJFadvies heeft met…
Casus

Casus 16 januari: sturingsfilosofie roept vragen op

Casus: Een Hogeschool heeft een 3-ledige vraag: •  Ontwikkel met ons een sturingsfilosofie •  Geef praktische ondersteuning aan onze teamleiders (en docenten) •  Adviseer hoe wij eenheid in de aansturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau bereiken Hoe liep het af? Alleen de vraag naar een sturingsfilosofie roept al veel vragen…
Casus

Casus 9 januari: van pionieren naar structuur en teamwork

Casus: De coördinatoren van twee gefuseerde afdelingen (ziekenhuis) hebben behoefte aan externe begeleiding om de samenwerking tussen de collega’s met een specifieke signatuur weer vlot te trekken. Met name rond de afspraken over het verdelen van de 24uurs-diensten. De externe ondersteuning moet erop gericht zijn de verhoudingen tussen betrokkenen weer…
Casus

Casus 2 januari: belemmerende interactiepatronen

Casus: Het MT van een middelbare school zoekt begeleiding bij een werksessie met het team schoolleiders. Het team wil elkaar enerzijds beter leren kennen en anderzijds de verwachtingen over hun samenwerking verhelderen en afstemmen. Hoe liep het af? VIJFadvies organiseerde een werksessie van een dag met twee hoofdonderwerpen: Wat is…