Casussen

Casus

Future search draagt bij aan constructieve sfeer

Casus Een middelbare school oriënteert zich op de eigen toekomst. Het managementteam wil de komende maanden werk maken van een breed gedragen strategisch plan. Ter voorbereiding hierop heeft de nieuw aangetreden algemeen directeur behoefte aan reflectie binnen het managementteam. VIJFadvies is gevraagd een voorstel te doen voor het ontwerpen en…
Casus

Programma op maat, pakt anders uit

Casus Een grote productieorganisatie staat de komende jaren voor een grote uitdaging. In een markt waar de prijzen door overcapaciteit onder druk staan en de grondstof- en productieprijzen stijgen, moet de onderneming een strategie kiezen. Als marktleider kan de organisatie – door operational excellence (OE) grondig door te voeren in…
Casus

Het belang van een heldere inventarisatie

Casus Het Shared Service Centre van een gemeente heeft behoefte aan een helder projectplan. Dit plan geeft inzicht in het proces, de verschillende deelprojecten, doorlooptijden, benodigde capaciteit en de kosten die met de overgang gepaard gaan. Medewerkers zijn namelijk moe van alle ontwikkelingen de afgelopen jaren en hebben behoefte aan…
Casus

Participatieve aanpak levert helder beeld op

Casus Een gemeente wil antwoord op de vraag wat men als organisatie kan doen om meer toekomstbestendig te zijn en adequaat te reageren op interne en externe ontwikkelingen. Hoe liep het af? Na een verdiepend intakegesprek heeft VIJFadvies voorgesteld om met in- en externe stakeholders de bedoelde ontwikkelingen in beeld…
Casus

Inhoudelijke lijnen en informele activiteiten

Casus Een net gefuseerde gemeentelijke dienst komt in de volgende fase van het integratietraject. Focus in deze fase zal worden gelegd op het verdiepend reflecteren op actuele praktijkvraagstukken. De bedoeling is om een drietal casus gerichte werksessies met verschillende deelnemers te organiseren. Men wil vanuit de praktijk met een groep…
Casus

Eerst vertragen om te kunnen versnellen

Casus Een gemeentelijk managementteam (MT) wil een ochtend met elkaar werken aan het versterken van het team. De ochtend moet een impuls geven aan de inhoudelijke effectiviteit en aan de sfeer in de groep. Het MT vraagt VIJFadvies om deze ochtend te begeleiden en de opbrengsten te evalueren. Hoe liep…
Casus

Bedrijfsstrategie stroomlijnen

Casus Een Architectenbureau zoekt advies bij de ontwikkeling van de organisatie. Bij die ontwikkeling doen zich verschillende vragen voor: Strategie: hoe zien we de toekomstige ontwikkeling? Bedrijfsvoering: hoe zorgen we ervoor dat verdere groei mogelijk is door een efficiënte en goed georganiseerde bedrijfsvoering? Cultuur: hoe willen we samenwerken aan de…
Casus

Team- en individuele kwaliteiten uitlichten

Casus: Een griffie wil begeleiding om als team betekenis te geven aan de ontwikkelingen van het werk én aan hoe ieders kwaliteiten daarin het beste benut worden. Men heeft behoefte aan extra aandacht voor het geven van feedback, ook als het spannend is. Hoe liep het af? VIJFadvies heeft met…
Casus

Sturingsfilosofie roept vragen op

Casus Een Hogeschool heeft een 3-ledige vraag: •  Ontwikkel met ons een sturingsfilosofie •  Geef praktische ondersteuning aan onze teamleiders (en docenten) •  Adviseer hoe wij eenheid in de aansturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau bereiken Hoe liep het af? Alleen de vraag naar een sturingsfilosofie roept al veel vragen…
Casus

Van pionieren naar structuur en teamwork

Casus De coördinatoren van twee gefuseerde afdelingen (ziekenhuis) hebben behoefte aan externe begeleiding om de samenwerking tussen de collega’s met een specifieke signatuur weer vlot te trekken. Met name rond de afspraken over het verdelen van de 24uurs-diensten. De externe ondersteuning moet erop gericht zijn de verhoudingen tussen betrokkenen weer…
Casus

Belemmerende interactiepatronen

Casus Het MT van een middelbare school zoekt begeleiding bij een werksessie met het team schoolleiders. Het team wil elkaar enerzijds beter leren kennen en anderzijds de verwachtingen over hun samenwerking verhelderen en afstemmen. Hoe liep het af? VIJFadvies organiseerde een werksessie van een dag met twee hoofdonderwerpen: Wat is…