Het tweekoppig monster: onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij interne toetsing

Samen met onze opdrachtgever Arkin GGZ-instelling in Amsterdam, publiceerde Marco Vonk een artikel in het vakblad voor GGZ-juristen. Onderwerp is de positionering van een intern toetsend orgaan in een organisatie. De strekking is dat niet alle besturingsvragen met keuzes in de organisatiestructuur zijn op te lossen. Hoe dat dan wel moet, is leerzaam voor een veel bredere groep dan alleen de lezers van dit vakblad!

JGGZR-03-2016-Rakic-Vonk