Met plezier blikken we terug

2022 is het jaar dat wij 20 jaar bestaan. Wij maakten een scheurkalender, podcasts, organiseerde masterclasses en een borrel met een inspirerende lezing van Diederik Boomsa, die ons oproept ‘geen massamens’ te zijn.

Ook gingen we met elkaar naar Wenen, op bezoek bij Philipp Blom. Wat ons een verrijkend en verdiepend gesprek opleverde over verantwoordelijkheid, grenzen van groei en de kracht van de verbeelding.

Tot slot is ons bureau weer uitgebreid met energiek jong talent. Kijken we nu al uit naar een paar mooie team-, organisatie- en leiderschapstrajecten die voor ons liggen in 2023. Hieronder een overzicht van onze projecten het afgelopen jaar.

Overheid & non-profit

 • Onderzoek en advies t.a.v. werkklimaat kliniek intensieve behandeling, Inforsa
 • Onderzoek en advies t.a.v. werkklimaat, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Begeleiding teamontwikkeling team sanctietoepassing, Inspectie Justitie en Veiligheid
 • Begeleiding managementteam, Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Begeleiding directieteam, doorontwikkeling Governance, Samenwerkingsverband Gemeenten
 • Begeleiding presidium, Gemeenten Enschede en Almere
 • Advies herinrichting verschillende GR’s in het sociaal domein
 • Evaluatie samenwerking tussen overheden en onderzoeksinstituten t.a.v. stikstof dossier/rekenafstand
 • Begeleiding teamontwikkeling, verschillende Colleges van B&W
 • Teamontwikkeling, raadsgriffies
 • Individuele reflectiegesprekken, Provincie Zuid-Holland
 • Teamontwikkeling, Ministerie van Justitie & Veiligheid
 • Traineeprogramma, Gemeente Rhenen
 • Begeleiding managementteam, woningcorporatie Beter Wonen
 • Begeleiding teamontwikkeling S&B, woningcorporatie Beter Wonen
 • Begeleiding teamontwikkeling directie Fondsen Werving, UMC-Amsterdam
 • Adviseur Omgevingswet, afdeling Bestuur en Communicatie, gemeente Haarlem en Zandvoort
 • Terugblik onderzoek kwaliteit van jeugdhulp, Rekenkamer Almere
 • Leergang ‘Jurist van de toekomst’ (open inschrijving), i.s.m. VIA de Leeuw
 • Individuele coaching trajecten
 • Programmaregisseur dienstverlening a.i., gemeente Hollands Kroon
 • Organisatieadviseur gemeente Hollands Kroon
 • Gastcollege, IMC Weekendschool

Zorg

 • Directieadviseur forensische instelling, Inforsa
 • Secretaris Raad van Bestuur, Trajectum
 • Projectleider nieuwe afdeling 24-uurszorg, Trajectum
 • Beleidsadviseur cluster intensieve zorg, Philadelphia
 • Beleidsadviseur forensische instelling, Inforsa
 • Directie- en beleidsadviseur, Jellinek
 • Onderzoek werkklimaat n.a.v. incidenten zorginstelling LVB
 • Strategisch advies doorontwikkeling KIB-GGZ-instelling
 • Integratie medische vakgroepen na fusie, diverse STZ- en Academische ziekenhuizen
 • Begeleiding diverse fusietrajecten, Amsterdam UMC
 • Begeleiding vakgroepontwikkeling, Gelre Ziekenhuizen
 • Begeleiding vakgroepontwikkeling, Dijklander Ziekenhuis
 • Begeleiding Samenwerking Integrale Geboortezorg, Elkerliek Ziekenhuis Helmond
 • Teamontwikkeling vakgroep medisch specialisten, UMC Utrecht
 • Begeleiding afdeling Psychiatrie, GGZ-instelling
 • Periodieke reflectiegesprekken bestuurders Zorginstelling
 • Individuele reflectiegesprekken

Bedrijfsleven

 • Teamontwikkeling en Agile coaching, Energy Transition Campus Amsterdam
 • Projectmedewerker, Shell
 • Community Manager, Energy Transition Campus Amsterdam
 • Toetredingsadvies, architectenbureau
 • Management- en teamontwikkeling, architectenbureau
 • Ontwikkelassessment, (aanstaande) partners bij maatschappen
 • Workshops Systeemdenken bij samenwerken
 • Onderzoek werkklimaat in samenwerking met Yardmen, Talpa
 • Vervolgtraject organisatieontwikkeling in samenwerking met Yardmen, Talpa

20-jaar VIJFadvies