‘Nooit meer implementeren’ participatieve HR-ontwikkeling in de zorg

Herkent u de volgende situatie? Er is een mooie HR-strategie op papier gezet of een goed inhoudelijke HR-notitie geschreven, helemaal in lijn met de visie van uw organisatie. Het kostte dan ook geen enkele moeite om de directie en OR te overtuigen om er mee in te stemmen en mee aan de slag te gaan. Er is over het thema gecommuniceerd naar de managers binnen uw organisatie en medewerkers zijn op de hoogte gebracht via het intranet. Misschien is er zelfs wel een roadshow georganiseerd op alle locaties om er extra aandacht voor te vragen. Er zijn positieve reacties. So far so good!

Enkele maanden later merkt u echter dat het toch niet écht leeft in uw organisatie. Leidinggevenden hebben het druk met andere prioriteiten en medewerkers onderschrijven de visie wel, maar voelen zich onvoldoende eigenaar. U steekt extra tijd en energie in de communicatie om het beleid beter te kunnen implementeren. Helaas niet met het gewenste resultaat. Herkent u deze situatie?

Hoe krijgen we ze mee?

Een veel gestelde vraag bij de implementatie van HR-ontwikkelingen: ‘Hoe krijgen we ze mee?’. Een antwoord wordt gevonden in de theorie en praktijkcases vanuit het vakgebied verandermanagement.

Whole Scale Change is een veranderkundige aanpak met een samenhangend pakket interventies [1]. Uitgangspunt in de aanpak is dat analyse en ontwikkeling niet van elkaar gescheiden worden, maar tegelijkertijd plaats vinden. Centraal staat de samenspraak tussen kleine of grote dwarsdoorsneden van medewerkers van een organisatie, het management, de HR-afdeling en adviseurs. Vorm en inhoud van interventies zijn niet vooraf bepaald, maar worden tijdens het traject geselecteerd op basis van ‘doen wat werkt’. Whole Scale Change hanteert beproefde methodes, ontleent aan bijvoorbeeld Search Conferences, Future Search, Participatief Design, Wereldcafé en Open Space.

Met behulp van Whole Scale Change slagen organisaties er in om medewerkers actief betrokken te krijgen bij HR-ontwikkeling en samen met hen tot nieuwe verhalen te komen. De krachtige werkmethoden van Whole Scale Change zijn gebaseerd op meervoudig kijken en het op een participatieve wijze aangaan van leren en veranderen [2]. Deze werkwijzen zijn ontwikkeld voor het creëren van betrokkenheid en eigenaarschap in verandertrajecten [3].

Klinkt mooi, maar lijkt ook spannend…

Klopt, een participatieve aanpak is best een beetje spannend. Maar vooral ook erg leuk! De aanwezige kennis en ervaring uit een organisatie wordt optimaal benut. Betekent dit dan ook dat medewerkers zelf gaan bepalen wat er op HR-gebied moet gebeuren? Voor een deel. En voor het andere deel bent u er als bestuurder, manager, of HR-adviseur zelf actief bij betrokken. Een participatief ontwikkeltraject wordt altijd vormgegeven vanuit een samengestelde ontwerpgroep, die een afspiegeling is van alle stakeholders. Deze ontwerpgroep en de daaruit voortvloeiende aanpak worden begeleid door onze specialisten op het gebied van HR en Whole Scale Change. Het blijkt succesvol om te vertrouwen op de denkkracht en het realisme van medewerkers.

Zijn er succesvolle voorbeelden? Wanneer u aan de slag gaat met participatieve HR-ontwikkeling fungeert u niet als proefkonijn, diverse organisaties gingen u voor. PTGM en VIJFadvies hebben ruime ervaring met participatieve HR-en organisatieontwikkeling op basis van Whole Scale Change. En telkens blijkt dat wanneer de beleids- of strategieontwikkeling op deze basis tot stand komt, er nauwelijks meer iets geïmplementeerd hoeft te worden. Het is gebeurd voor je er erg in hebt. Participatieve HR-ontwikkeling zorgt voor tevreden klanten. Bestuurders omdat er geleverd wordt wat is afgesproken. Medewerkers omdat ze merken dat hun inbreng er echt toe doet. HR-afdelingen omdat de implementatie van HR-ontwikkelingen eindelijk eens echt tot stand komt. Ook ondernemingsraden zijn meestal enthousiast. Instemming verlenen is vaak niet meer nodig, omdat er door de actieve betrokkenheid van medewerkers en OR-leden bij participatieve HR-ontwikkeling sprake is van medezeggenschap in optima forma.

Wie gingen u voor?

Meer weten? Heeft u een ingewikkeld HR-thema dat maar niet goed van de grond komt en wilt u meer weten over participatieve HR-ontwikkeling en de verschillende werkvormen van Whole Scale Change? Neem contact met Marinus van Petegem van PTGM human resource management of Esther Veldhuijzen van Zanten van VIJFadvies.

  • [1] Van Nistelrooij, A. v. &amp; De Wilde, R., 2008. <em>Voorbij verandermanagement. Whole Scale Change, de wind onder de vleugels. </em>Deventer: Kluwer.
  • [2] Homan, T., Organisatiedynamica, theorie en praktijk van organisatieverandering. Den Haag: Academic Services, 2005.
  • [3] Bouwen, R., Onderzoek als interventie en interventie als onderzoek, Een sociaal constructionistische methodologie voor organisatieverandering, in Gedrag en Organisatie, 1994-7 (nummer 6).