Rámon Valk

Creëert structuur en organiseert de uitvoering van verandering.

Opdrachtgevers kiezen voor mij vanwege mijn vermogen om structuren te verduidelijken en complexiteit te reduceren.

Als adviseur van VIJFadvies weet ik op een prettige manier een tijdelijke positie in de organisatie in te nemen samen met directie, staf en werkvloer. Mijn kwaliteit is om samen met vakspecialisten te werken aan heldere organisatie- en projectambities. Ik heb ervaring met het implementeren van vernieuwde organisatiedoelstellingen, het aansturen van een nieuwe werkstructuur en het ondersteunen bij de installatie van een nieuw bestuur.

Veranderingen in een organisatie hebben richting nodig. Het duidelijk formuleren van missie & visie, samen met de organisatie is wat mij betreft een voorwaarde om tot een structuur te komen die optimaal aansluit bij de dienstverlening van de organisatie.

Ik ben in staat om samen met directie en management een analyse te maken van de urgentie van problematiek. Als projectleider weet ik samen met de interne specialisten , aan de hand van duidelijke doelstellingen, richting te geven aan oplossingen.

Mijn rol binnen de organisatie is adviseur, manager, projectleider of bestuurssecretaris.

LinkedIn