Teamscan als APK

Het functioneren van 40 teams gescand in minder dan twee maanden, het kán! In nauwe samenwerking met de gemeente Venlo hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwikkelen en toepassen van de ‘Teamscan’. De uitkomst geeft antwoord op vragen als: ‘wat speelt er in een team?’, ‘van welke risico’s moet dit team zich bij de uitvoering van haar taken rekenschap geven?’, ‘welke teamrollen vervullen de teamleden?’ en ‘wat verwacht het team van de teamleider?’

Met behulp van de Teamscan kunnen bestaande teams een periodieke keuring doen van het eigen functioneren (APK-functie). In gemeentes die over willen gaan naar meer zelfsturing in hun teams, biedt de Teamscan een beproefd en concreet handvat voor een goede implementatie (Transitie-functie). Als er een nieuwe teamleider gezocht wordt voor een team, biedt de Teamscan concrete en bruikbare aandachtspunten bij de werving selectie (Selectie-functie).

De uitkomsten komen tot stand met behulp met zowel kwantitatieve metingen en als met een kwalitatieve weging daarvan door de teamleden zelf.

Tijdsbesteding per team: één dagdeel.

Meer weten? Neem contact op met Marco Vonk.