Terugblik VIJFadvies 2020

2020 was een bijzonder jaar voor VIJFadvies; vier nieuwe partners, veel fantastische projecten… en een pandemie! Wij kijken terug op een jaar waarin we aan den lijve hebben ervaren hoe fijn het is een collegiale thuisbasis te hebben. En waarin de fundamenten zijn aangebracht om in de komende jaren door te groeien naar een broedplaats voor Jong Talent en een werkplaats voor gedreven organisatieadviseurs, managementconsultants en coaches.

Overheid & non-profit

 • Interim-raadsadviseur, Gemeente Almere
 • Trainee programma, Gemeente Rhenen
 • Ontwikkeltraject Waarderend werkklimaat, RIVM Driebergen
 • Teamontwikkeling, diverse Raadsgriffies
 • Organisatieadvies & teamontwikkeling, schoolleiding middelbare scholen
 • Strategiedagen, Woningbouwvereniging Reggewoon
 • Begeleiding MT, Beter Wonen
 • Begeleiding MT, Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Begeleiding DT, Doorontwikkeling Governance, Samenwerkingsverband Gemeenten
 • Begeleiding Presidium Gemeente Enschede
 • Individuele reflectiegesprekken, Provincie Zuid-Holland

Zorg

 • Integratie medische vakgroepen na fusie, diverse STZ- en Academische ziekenhuizen
 • Interim beleidsadviseur Directie forensische insteling, Inforsa
 • Interim beleidsadviseur Communicatie, Woonzorg Flevoland
 • Interim projectleider nieuwe afdeling 24-uurszorg, Trajectum
 • Interim teammanager Roads-hotel Pitstop, onderdeel van Arkin Amsterdam
 • Begeleiding Samenwerking Integrale Geboortezorg, Elkerliek Ziekenhuis Helmond
 • Individuele reflectiegesprekken, Ziekenhuizen

Bedrijfsleven

 • Projectondersteuner, Shell
 • Organisatieadvies, diverse architectenbureaus
 • Ontwikkelassessment, (aanstaande) partners bij maatschappen
 • Workshops Systeemdenken bij samenwerken: APG, &Samhoud, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur