VIJF jonge professional (VJP) aan de slag met high & intensive care (HIC)

Sinds april dit jaar is Ramon Valk als VJP voor drie maanden werkzaam bij een grote GGZ instelling in de Randstad. Hij ondersteunt de Geneesheer Directeur bij de beleidsontwikkeling van ‘dwang & drang’ bij de behandeling van psychiatrische cliënten. Zijn opdracht vloeit voort uit de implementatie van HIC (High & Intensive Care) dat een nieuw concept is voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg. HIC is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat het terugdringen van dwang & drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn in de instelling verschillende werkgroepen samengesteld. Eén werkgroep houdt zich bezig met de manier waarop scholing van een behandelend team kan bijdragen aan het verminderen van dwang & drang. Een andere werkgroep richt zich op het verbeteren van preventieve maatregelen, waarbij onderzocht wordt hoe door beter omgaan met cliënten escalatie kan worden voorkomen, zodat vervolgens de kans op separatie en insluiting ook kleiner wordt. De werkgroepen bestaan uit verschillende disciplines: psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, ICT’ers en collega’s van HR.

Een belangrijke valkuil in vergelijkbare situaties is dat de tijd in deze werkgroepen op gaat aan inhoudelijke argmentaties en discussies met strijd en tijdverlies als gevolg. Het is nodig de focus te verschuiven naar de gedeelde belangen, de zogenaamde ‘common ground’, zodat de constructieve oplossingen zichtbaar worden. We ondersteunen en motiveren betrokkenen om de eigen kaarten op tafel te brengen en zo bij te dragen aan het echte inhoudelijke gesprek.

Als VJP is het Ramon’s taak om de samenwerking binnen en tussen de werkgroepen zodanig te bevorderen dat de ‘common ground’ in beeld komt. ‘Het interessante aan mijn werkzaamheden in dit project vind ik dat door de samenkomst van diverse disciplines en invalshoeken er samengewerkt moet worden door totaal verschillende collega’s. Het creëren van die optimale samenwerking motiveert mij: betrokkenheid van iedereen, samen verantwoordelijk voor de vernieuwing en zo bijdragen aan echte verbeteringen in de zorg’.

http://hic-psy.nl