Voortvarend vooruitkijken

Als kersverse VJP-er bij VIJFadvies ging er vanaf dag één een hele nieuwe wereld van organisatiemodellen- en theorieën voor mij open. Eén belangrijke les werd mij al snel duidelijk: wees proactief! Precies zoals Stephen Covey schrijft in de klassieker ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’. Ik las dit hoofdstuk en dacht in eerste instantie: ‘Dit ligt enorm voor de hand!’. Maar toen ik hier wat langer bij stil stond, kwam ik er achter dat proactiviteit toch geen vanzelfsprekendheid is.

Met name in het afgelopen jaar, waarin zoveel contact digitaal is geworden, blijkt proactief denken en handelen een behoorlijke uitdaging. Terwijl zichtbaarheid en verbinding zoeken juist zo belangrijk is in mijn werk als beleidsmedewerker. Vóór 2020 was het logisch fysiek aanwezig te zijn: je liep door het gebouw, je lunchte samen en werd betrokken bij brainstormgesprekken waarin je met collega’s tot synergetische hoogtes kwam. Nu gaan de meeste overleggen online en lijkt het of we vooral bezig zijn zo snel mogelijk tot een conclusie te komen. Met als resultaat dat we elkaar op de weg daarnaartoe, soms uit het oog dreigen te verliezen.

De pandemie zet grote en kleine vanzelfsprekendheden in het dagelijkse (werkende)leven van een startende academicus op losse schroeven. Hierdoor vormt het een complex obstakel om werkelijk proactief te zijn. Het boek van Covey laat mij inzien dat ik dit, desondanks in eigen handen heb, ongeacht de situatie waarin ik zit. Door in te zoomen op mijn eigen schakelvermogen en die van mijn omgeving, door aandachtig te luisteren, te observeren, vragen te stellen en door initiatief te nemen, ben ik nu bezig mijn invloed (en daarmee hopelijk ook mijn impact) te vergroten.

In juli startte ik met mijn eerste opdracht bij een zorginstelling. Het is een bijzondere ervaring om niet op één, maar op twee plekken tegelijk te beginnen. Bij VIJFadvies leer ik, door vakliteratuur te bespreken en in gesprek te zijn met mijn collega’s. Zij helpen mij te reflecteren en uit te zoomen waar ik mee bezig ben. Bij de opdrachtgever is er vervolgens de ruimte om mijn inzichten in de praktijk te brengen. Op deze manier vindt er een mooie wisselwerking plaats.