‘Wees geen massamens’

VIJFadvies bestaat 20 jaar. Dit bijzondere moment hebben we gevierd met opdrachtgevers, collega’s en vrienden uit vak.

Trots op 20 jaar VIJFadvies
In Nederland zijn er ruim 100.000 adviesbureaus (inclusief veel √©√©npitters ). Slechts 6 procent haalt de eerste 5 jaar. Waarom wij het al zolang volhouden? Wat ons betreft zijn er twee redenen. Ten eerste richten we ons niet op het leveren van een product, maar bouwen we een relatie op met onze opdrachtgevers. Ten tweede kan iedereen zich organisatieadviseur noemen. Hierdoor wordt het geven van mening nogal eens verward met het geven van een onderbouwd advies. Wordt er gesmeten met modellen, zonder een stevige basis en achterkennis over deze modellen. Daarom is het imago van de branche niet altijd goed. Hier verzetten wij ons tegen door steeds te zoeken naar verbreding en verdieping van onze kennis. We willen weten waar we over praten en waarom we daar zo over praten. Ons motto is: verstand van zaken, gevoel voor verhoudingen’.¬†

Oordeelsvermogen
In het kader van deze verdieping hebben wij Diederik Boomsa uitgenodigd om met ons na te denken over het thema oordeelsvermogen. Een belangrijk kwaliteit voor adviseurs. Dit was zo inspirerend dat wij hem hebben gevraagd op onze verjaardagsborrel nogmaals een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Diederik is filosoof, wetenschappen, CDA-raadslid in Amsterdam (uitgeroepen tot beste raadslid van Nederland 2022) en vertaler van het boek ‘De opstand van de massamens’ van Ortega y Gasset.

Benieuwd naar Diederiks bijdrage? Klik op onderstaande link en laat je inspireren.