Het jaar van energiek jong talent

2023 is het jaar dat VIJFadvies vier jonge talenten rijker werd; Clara van Ittersum, Dana Rentenaar, Wessel Hesselink en Nina Arbutina. Samen zorgen zij in ons team voor plezierige reuring én ze houden ons scherp. Zo weten wij ook wat er leeft bij de nieuwe generatie adviseurs en geven wij onze kennis en ervaring én werkplezier door.

Naast dat het jong talent bergen werk verzet bij opdrachtgevers, was het voor hen ook op andere vlakken een succesvol jaar. Zo is Nina genomineerd door de NOBTRA (brancheorganisatie Trainend Nederland) voor de Young Talent Award. Heeft Dana naast haar master ‘Political Science, Identity Politics in the Middle East’ in 2023 ook haar tweede master ‘Conflict Resolution and Governance’ afgerond. Op de valreep in 2023 leverde Clara na een succesvolle onderzoeksstage bij het LUMC haar masterthesis in over veranderprocessen binnen én tussen organisaties. Tot slot keerde Wessel terug uit het Chinese Chengdu met een gouden medaille, behaald tijdens de World University Games 2023 met zijn roeiploeg.

In 2024 staan er weer mooie advies- en leiderstrajecten in de planning. Wij zetten ons in voor de publieke zaak en dragen bij aan werkplezier, compassie en ontwikkeling op persoonlijk vlak, teams en organisaties.

Wil jij een advies-, leiderschapstraject op maat? Zou het wat gesmeerder moeten lopen binnen jouw team of organisatie? Zoek je mensen met verstand van zaken en gevoel voor verhoudingen? Of heb je behoefte aan een onderzoek of advies? Bel gerust, mogelijk kunnen wij iets voor elkaar betekenen.

Terugblik opdrachten 2023

Overheid & non-profit

 • Vormgeven en begeleiden van meerjarig leiderschapstraject, gemeente Noord-Brabant
 • Interne organisatieadviseur, gemeente Hollands Kroon
 • Strategisch en bestuursadviseur, gemeente Rhenen
 • Projectleider onderzoek Kwaliteit van Jeugdhulp, Rekenkamer Gemeente Almere
 • Gespreksleider podcast ‘Het sociaal domein voor raadsleden’
 • Ontwerpen en begeleiden werkconferentie 150 Amsterdamse werkgevers en sociale partners, Sociale Werkkoepel Amsterdam
 • Videoregistratie Herfstevent Sociale Werkkoepel Amsterdam
 • Adviseur, Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
 • Begeleiding managementteam, Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Begeleiding directieteam, doorontwikkeling Governance, Samenwerkingsverband Gemeenten
 • Begeleiding presidium en colleges van B&W, verschillende gemeenten
 • Begeleiding managementteam, woningcorporatie Beter Wonen
 • Begeleiding teamontwikkeling S&B, woningcorporatie Beter Wonen
 • Begeleiding teamontwikkeling directie Fondsen Werving, UMC-Amsterdam
 • Teamontwikkeling Raadsgriffies
 • Individuele reflectiegesprekken, Provincie Zuid-Holland
 • Individuele coaching trajecten
 • Leergang ‘Jurist van de toekomst’ (open inschrijving), i.s.m. VIA de Leeuw

Zorg

 • Secretaris Raad van Bestuur, Trajectum, Arkin
 • Strategisch adviseur forensische instelling, Inforsa, Arkin
 • Strategisch adviseur, Roads, Arkin
 • Ondersteuning verandermanager t.b.v. de centralisatie op het gebied van werkplezier, samenwerking en de organisatiecultuur, LUMC
 • Integratie medische vakgroepen na fusie, diverse STZ- en Academische ziekenhuizen
 • Begeleiding diverse fusietrajecten, Amsterdam UMC
 • Begeleiding vakgroepontwikkeling, Gelre Ziekenhuizen
 • Begeleiding vakgroepontwikkeling, Dijklander Ziekenhuis
 • Begeleiding Samenwerking Integrale Geboortezorg, Elkerliek Ziekenhuis Helmond
 • Begeleiding afdeling Psychiatrie, GGZ-instelling
 • Periodieke reflectiegesprekken bestuurders Zorginstelling
 • Individuele reflectiegesprekken

Bedrijfsleven

 • Teamontwikkeling Programma Slimme Meters, Vattenfall
 • Begeleiding toetreding nieuwe partner architectenbureau
 • Management- en teamontwikkeling, architectenbureau
 • Ontwikkelassessment, (aanstaande) partners bij maatschappen
 • Workshops Systeemdenken bij samenwerken
 • Onderzoek onderlinge taakverdeling, Shell
 • Managementconsultant, Shell
 • Community Manager, Energy Transition Campus Amsterdam
 • Organisatieontwikkeling n.a.v. onderzoek werkklimaat in samenwerking met Yardmen, Talpa