Er bestaat niet zoiets als standaard.

Oplossingen

Wij combineren expertise op het gebied van bedrijfskunde, organisatiekunde, bestuurskunde, psychologie en pedagogiek. En zijn ervaren in het begeleiden en ondersteunen van verandering. Afhankelijk van de vraag kiezen we de beste aanpak. Jij krijgt maatwerk, maar wij hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

Jong talent

Wie op korte termijn veel moet realiseren, komt vaak handen te kort. VIJFadvies heeft een groeiende groep pas afgestudeerde academici (politicologen, sociale wetenschappers, economen, antropologen, onderwijskundigen en journalisten) in haar netwerk. Voor u gaan ze aan de slag, wij bieden intensieve begeleiding. Meer over jong talent.

Executive coaching

VIJFadvies coacht individuen en teams in hun persoonlijke ontwikkeling naar effectief en gezond functioneren. Op basis van vooraf vastgestelde doelen, vinden periodiek intensieve gesprekken plaats, meestal aangevuld met werkopdrachten en reflectieverslagen. Vaak ook werken we met groepen aan professionele reflectie in de vorm van intervisie.

Interim-management & projectleiding

Soms zit de zaak zo vast dat je behoefte hebt aan iemand die echt beweging brengt. Soms lopen dingen spaak omdat managementcapaciteit ontbreekt. Wij nemen als interim-manager of projectleider tijdelijk de verantwoordelijkheid voor een deel van de organisatie of een project. Voorop staat de beste ‘match’ tussen vraagstuk & bedrijfscultuur en de ervaring van onze adviseur.

Meting

In projecten maken we gebruik van bestaande en gevalideerde meetinstrumenten, die meestal online ter beschikking gesteld kunnen worden. Onze adviseurs zijn opgeleid door ontwikkelaars van de meetinstrumenten zelf. Toepassing vindt plaats onder begeleiding van onze adviseurs.

Diagnose & advies

Wij geven advies na eigen onderzoek en analyse. We doen dat op basis van gedegen kennis, visie en ervaring. Meestal leggen we onze adviezen vast in een beleidsplan, notitie of projectplan. Soms hebben opdrachtgevers aan een adviesgesprek genoeg.

Werkconferenties & grote groepsbijeenkomsten

Organisatieontwikkeling en -verandering vindt plaats in interactie; het samenbrengen van de juiste mensen, met de juiste gespreksonderwerpen in de juiste setting. Onze adviseurs zijn expert in het voorbereiden en begeleiden van bijeenkomsten die dankzij de participatieve benadering echte versnelling en commitment brengen.

Procesbegeleiding

Wij zijn goed in het begeleiden van processen. In werkgroepen, vergaderingen en teams faciliteren wij samenwerking en resultaat. Wij zorgen voor goede voorbereiding, gerichte meningsvorming en heldere besluitvorming. Vaak treden we op als voorzitter of gespreksleider, soms meer op de achtergrond als ‘coach’ van de interne procesbegeleider.

Teamcoaching

Wie iets voor elkaar wil krijgen, kan dat vaak niet zonder de inzet of kennis van anderen. Verschillen brengen verder, maar zijn ook een bron van misverstand of spanningen. Samenwerking floreert in een goede setting en onder passende leiding; dan groeit een groep losse individuen naar een krachtig team. De adviseurs van VIJFadvies zijn doorgewinterde teamcoaches.

Conflictbegeleiding

Voor samenwerken heb je er twee nodig, voor conflict maar één! Als mensen eigen waarheden hanteren die niet meer in één verhaal passen, ontstaan botsingen. De kosten van zo’n conflict kunnen hoog oplopen, zowel relationeel, als inhoudelijk. Conflict dat constructief gehanteerd wordt, kan veel opleveren: inzicht in wederzijdse behoeften en belangen, creatieve oplossingen en hernieuwd commitment.

Training

VIJFadvies werkt met individuen en teams aan het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden en gedragsflexibiliteit. In onze trainingen zitten deelnemers nooit passief te wachten op wat het volgende onderdeel zal zijn. Zij zijn steeds actief betrokken bij het verloop en het resultaat.

VIJFadvies competentiespiegel

Vragenlijst die met 360 graden feedback een uitgebreid inzicht geeft in het functioneren van leidinggevenden en medewerkers op zelf gekozen competenties. Inzetbaar bij competentiemanagement en persoonlijke ontwikkelingstrajecten, zowel individueel als organisatiebreed. Nadere informatie op aanvraag.

VIJFadvies waardenspiegel

Door onszelf ontwikkelde vragenlijst die verdiepend inzicht geeft in de dominante waardesystemen van individuen, teams, afdelingen en organisaties. Bijzonder goed bruikbaar bij team- en cultuurontwikkeling. Nadere informatie op aanvraag.

Team management profile (TMI)

Vragenlijst die inzicht geeft in de belangrijkste teamrollen die teamleden vervullen, vooral gebruikt bij teamontwikkeling.

Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

Vragenlijst die inzicht geeft in de persoonlijkheidskenmerken, bruikbaar in coaching en teamontwikkeling.

Meer informatie?
Neem contact op met de adviseurs van VIJFadvies.