Charlotte van Keulen

Gezonde dosis nieuwsgierigheid.

Opdrachtgevers kiezen voor mij vanwege mijn doortastendheid, organiserend vermogen en flexibele werkhouding. Mijn werkwijze kenmerkt zich door vanuit een positieve houding mensen met elkaar te verbinden. Na het belichten van vraagstukken vanuit verschillende perspectieven, werk ik oplossingsgericht toe naar concreet resultaat. Dit doe ik door mij te verwonderen, goed te luisteren én strategisch te handelen.

Door mijn werkervaring op diverse terreinen (publieke sector, onderwijs en media), weet ik vanuit mijn wetenschappelijke- en communicatie achtergrond een waardevolle rol te vervullen bij de aanpak van sociaal maatschappelijke vraagstukken.

LinkedIn