Inhoudelijke lijnen en informele activiteiten

In de VIJFscheurkalender 2023 komt elke maandag een casus voorbij. Meermaals is ons de vraag gesteld: ‘Waarom staat het antwoord niet op de achterkant?’ Of: ‘Jullie hebben me nu wel nieuwsgierig gemaakt’. Daarom lichten wij dit jaar meerdere casussen uit, om antwoord te geven op die ene prangende vraag: hoe liep het af?

Casus
Een net gefuseerde gemeentelijke dienst komt in de volgende fase van het integratietraject. Focus in deze fase zal worden gelegd op het verdiepend reflecteren op actuele praktijkvraagstukken. De bedoeling is om een drietal casus gerichte werksessies met verschillende deelnemers te organiseren.

Men wil vanuit de praktijk met een groep warme betrokkenen reflecteren op succesfactoren en belemmerende patronen. Daarom noemen we de bijeenkomsten ‘helikoptersessies’. De opbrengsten uit deze bijeenkomsten zullen gedeeld worden in een plenaire bijeenkomst. VIJFadvies is gevraagd een bijdrage te leveren aan het voorbereiden en begeleiden van deze bijeenkomsten.

Hoe liep het af?
De opdrachtgever had zelf een duidelijk beeld van de gewenste aanpak. De bedoeling van de helikoptersessies was niet alleen dat er meer inhoudelijke uitlijning tussen de ‘voormalige’ onderdelen zou plaatsvinden, maar ook dat deze sessies zouden bijdragen aan teamvorming.

Dat was voor ons een prima uitgangspunt. Teamvorming kan net zo goed langs ‘inhoudelijke lijnen’ als met behulp van ‘informele activiteiten’,  zoals een uitje. Maar combineren is het best: dus had die specifieke doelstelling wel invloed op het precieze ontwerp van de drie bijeenkomsten.

Zo is de groep warme betrokkenen uitgebreid tot alle teamleden. En om enthousiasme bij de deelnemers  te bevorderen, hebben we een hele dag georganiseerd, afgesloten met een culturele activiteit en een diner. De deelnemers hebben het als een constructieve en plezierige dag ervaren.

Eerdere casussen